Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

공지사항

리쥬란 비용소개

  • 더씨엘클리닉
  • 2015-10-26 16:30:00
  • hit6278

 

 

안티에이징 리더

청담동 더씨엘클리닉

 

 

리쥬란

비용 소개

 

 

 

(리쥬란 2cc + 듀얼토닝) x 1회 : 45만원

(리쥬란 2cc + 듀얼토닝) x 3회 : 125만원

 

(리쥬란 2cc + 다빈치더블스 고주파) x 1회 : 50만원

 

(리쥬란 2cc + 다빈치더블스 고주파) x 3회 : 135만원

 

부가세10% 별도

 

 


 

 

안티에이징리더

청담동 더씨엘클리닉

탄력리프팅 / 지방성형 중점

 

 

 

탄력리프팅센터

최민희 대표원장 직접 시술

 

 

 

 

02-515-2292

카톡 : @더씨엘클리닉

온라인상담 : http://www.thecielclinic.com/community/counsel.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

게시글 공유 URL복사